STYRELSEN

Styrelsen

Ordförande: Vakant

 

Kassör: Sven-Otto Svensson 070-3431926

 

Sekreterare: Carita Fröjd 070-4448123

 

Ledamot: Per Gustavsson

Martina Gillberg

Anna Klang

Suppleant: Johan Knutsson

Ulrika Byhage

Copyright © All Rights Reserved